นิทานคลาสสิกของดิสนีย์

เจ้าหญิงนิทรา Sleeping Beauty

Belle Activity Book with Giant Poster and Reusable Stickers

เจ้าหญิงแบลล์แสนงาม พร้อมโปสเตอร์ไซส์จัมโบ้และสติกเกอร์ติดแล้วติดอีก

Cinderella Activity Book with Giant Poster and Reusable Stickers

เจ้าหญิงซินเดอเรลลาแสนงาม พร้อมโปสเตอร์ไซส์จัมโบ้และสติกเกอร์ติดแล้วติดอีก