TO Learn

NJ Magazine Issue 429 ฉบับวันที่ 1 กรกฏาคม 2556

NJ Magazine Issue 429 ฉบับวันที่ 1 กรกฏาคม 2556

หน้าปก

 

วันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา: พบกับที่มาของวันสำคัญทางพุทธศาสนา พร้อมทั้งเกร็ดความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ

 

 

Ranking: มาดูกันว่าเพื่อนๆ อยากให้เจ้าโทรศัพท์สารพัดประโยชน์นี่ทำอะไรกันได้อีก

 

 

Born to Die: เรื่องราวชีวิตที่ไม่ธรรมดาของศิลปินสาววัย 22 ลุกครึ่งลีวอ-เยอรมัน เมลานี ไกร์ส

 

 

INTERESTING COLUMNS :

U Guide : คณะวิทยาศาสตร์ัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประกันภัย มีคณะนี้ด้วยหรือ ? ติดตามได้ในฉบับนี้

 

Flashback : มาดูกันว่าเดือนนี้ในวันวานมีเหตุการณ์อะไรที่สำคัญๆบ้าง

 

Picture This : เรียนรู้เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเกี่ยวกับปกระเทศสหัรฐอเมริกา และคำศัพท์ที่ย่งบอกความเป็นอเมริกัน

 

 

 

หาซื้อ NJ ได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แพร่พิทยา สถาบัน En-concept และ NStore >>CLICK HERE<<

หรือสมัครสมาชิก ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-338-3000 กด 1