TO Learn

NJ Special Admission 2012 ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2555

 

NJ Special Admission 2012 Book 1 ประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบวิชา

  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ชีววิทยา

 

 

NJ Special Admission 2011 Book 2 ประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบวิชา

  • สังคมศึกษา
  • ความถนัดทางวิศวะ
  • วิทยาศาสตร์ O-NET
  • เคมีและฟิสิกส์

 

 

หาซื้อ NJ Magazine ได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แพร่พิทยา และสถาบัน En-concept

หรือสมัครสมาชิก ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-338-3000 กด 1