TO Join

นักศึกษาแสตมฟอร์ดเสนอแนวคิดสร้างแอพฯบนมือถือส่งเสริมระเบียบวินัยภายในงานตัวแทนนักศึกษาแสตมฟอร์ดได้นำเสนอความคิดเกี่ยวกับวิธีการส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักถึงความสำคัญของระเบียบวินัยผ่านการสร้างโปรแกรมบนมือถือที่พวกเขาตั้งชื่อว่า “V9D” ตัวอย่างเช่น นักศึกษาจะต้องใช้โปรแกรมในการ Check in เมื่อมาถึงที่โรงรียน โปรแกรมจะมีการเตือนต่างๆ ตามตารางเวลาที่นักศึกษาตั้งไว้ ผู้ที่มาร่วมงานต่างประทับใจกับผลงานของนักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง นักศึกษาแสตมฟอร์ดจะพยายามพัฒนาโปรแกรมบนมือถือ “V9D” นี้ให้สามารถใช้ได้จริงต่อไปในอนาคต

 

 

ขอบคุณ Stamford International University