TO Learn

NJ Magazine Issue 423 ฉบับวันที่ 1 กันยายน 2555

 

Oh my word: มาดูซิว่าศัพท์อังกฤษคำโปรดของ “ปันปัน” สุทัต และ “พิช” วิชญ์วิสิฐ จะมีอะไรกันบ้าง

 

Showcase: เรียนรู้เรื่องราวความเป็นมาของธงชาติทั้ง 10 ประเทศใน ASEAN พร้อมความรู้ใหม่ๆมากมาย

 

Out and about: คอลัมน์ใหม่ ที่จะพาน้องๆมาพบกับสุดยอดมหาวิทยาลัยแห่ง ASEAN

 

หาซื้อ NJ ได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แพร่พิทยา สถาบัน En-concept และ NStore >>CLICK HERE<<

หรือสมัครสมาชิก ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-338-3000 กด 1