TO Britannica

Britannica Pathways Science

Britannica Pathways: Science - Transform Misconceptions into Understanding through Inquiry-Based Exploration

โปรแกรมสำหรับเรียนวิทยาศาสาตร์ มีเกือบ 100 บทเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

 

 

จุดเด่น โปรแกรมสอนและเรียนวิทยาศาสตร์ (Britannica Online, Pathsway Science) โดยสังเขป

 • กว่า100 บทเรียนในฐานข้อมูล คลอบคลุมเนื้อหาด้านชีววิทยา, โลกและพื้นที่ ด้านเคมีและกายภาพ ช่วยเสริมและยกระดับการเรียน
 • เป็นเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ผ่านการทำแบบสอบถาม มีคำถามที่ให้นักเรียนได้ใช้ความรู้ของพวกเขา ก่อนการกำหนดคำอธิบายสำหรับเหตุการณ์ หรือความคิดและแนวทางคิดอื่นๆ
 • แต่ละบทเรียนประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ตั้งสมมติฐาน, สืบค้น และสรุป – สร้างการขับเคลื่อน การเปลี่ยนแปลงทางความคิดโดยเฉพาะ
 • โอกาสสำหรับนักเรียนที่จะฝึกความคิดอย่างมีเหตุผลและทักษะการประมวลผล
 • นักเรียนทุกคนมี account ส่วนตัว – เป็นวิธีการสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองในห้องเรียนแบบบูรณาการ
 • โมดูลเวอร์ชั่นสำหรับครู ด้วยมีแผนการสอนและแนวทาง – ลดเวลาการวางแผนครู เป็นตัวช่วยได้อย่างมาก เพื่อครูที่มีระดับของประสบการณ์ที่แตกต่างกัน และช่วยลดความยุ่งยากในการติดตามผลความคืบหน้าของนักเรียน
 • มีบทความ รูปภาพและวิดีโอ ที่สามารถเชื่อถือได้ และเข้าถึงได้โดยตรงจากภายในโปรแกรม เพื่อให้นักเรียนค้นหาหลักฐานเชิงลึกเพื่อที่จะสนับสนุนหรือขัดแย้งกับการคาดการณ์ของพวกเขา สิ่งที่นักเรียนบันทึกไว้ จะถูกจับแบบไดนามิกและจะถูกบันทึกจัดการไว้ในรูปแบบกราฟฟิก และนำกลับมาแก้ไขได้ตามความจำเป็น
 • การเรียนรู้ด้วยตนเองแบบเป็นธรรมชาติในชั้นเรียน ทำให้ครูมีเวลาที่จะดูแลนักเรียนที่อ่อนหรือช้าได้ โดยเฉพาะ ห้องเรียนแบบผสม
 • เป็นวิธีการเรียนรู้เพื่อช่วยทำแบบฝึกหัดในตำรา และนักเรียนจะสนุกกับความสามารถในการทำงานตามก้าวของตนเอง
 • เข้าใช้งานได้ทั้งในและนอกโรงเรียน จากคอมพิวเตอร์ แท็บเบล็ต หรือบนมือถือ ผู้ปกครองสามารถใช้สอนนักเรียนเพิ่มเติมที่บ้านได้
 • ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือ เนื้อที่จัดเก็บ หรือ ผู้ดูแลรักษา
 • ไม่จำกัดจำนวนผู้ใช้งาน และไม่มีปัญหาในการเข้าใช้งานพร้อมกัน

ทางบริษัทฯ ยินดีเปิดให้ทดลองใช้  ตามแต่ช่วงระยะเวลาที่ทางสถาบันกำหนด เป็นระยะเวลา 1 เดือน  ท่านสามารถติดต่อเพื่อแจ้งความประสงค์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร. 02 3383247