TO Read

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด

หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เทพเจ้าแห่งด่านขุนทด

 

 

     ภาพของหลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ ที่คุ้นตาของประชาชนคนไทยทั้งประเทศ คือภาพของพระภิกษุรูปหนึ่งที่มักอยู่ในท่านั่งยอง ในมือถือยาฉุนแบบที่ชาวบ้านชอบใช้ พูดภาษาชาวบ้านมึงๆ กูๆ กับผู้คนที่เข้ามาหาและพึ่งพาขอพรโดยเสมอหน้ากัน ผู้คนมักเข้าไปกราบขอพร ซึ่งท่านก็จะเคาะหัวพร้อมให้ศีลให้พร และกำกับคำสอนสั้นๆ ง่ายๆ ในแบบฉบับของท่านด้วยภาษาชาวบ้านสำเนียงโคราช

 

     หลวงพ่อคูณอาจเป็นเพียงพระชาวบ้าน พูดไม่เพราะ เทศน์ไม่เก่ง แต่ท่านได้สอนเราด้วยวัตรปฏิบัติอันง่ายงามและทำให้ดูด้วยตัวท่านเองมาตลอดชีวิตของท่าน สิ่งที่ท่านทำและสอนไว้มีทั้งสิ่งที่เป็นเปลือก  กระพี้ และแก่นธรรมอันล้ำค่า ก็อยู่ที่พวกเราเองว่าจะสามารถมองทะลุเปลือกและกระพี้ภายนอกลงไปเห็นถึงธรรมแท้ที่ท่านได้มอบไว้ให้หรือไม่

 

     หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ เป็นเทพเจ้าแห่งด่านขุนทด เป็นนักบุญแดนอีสานของชาวบ้าน แต่เหนืออื่นใดคือ ท่านเป็นประทีปธรรมงดงามดวงหนึ่งของพระบวรพุทธศาสนาและแผ่นดินไทย

 

 

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี้ CLICK HERE

หรือติดต่อสอบถาม โทร. 02-338-3696, 02-338-3824

เบอร์มือถือ: 092-950-6448 

แฟกซ์: 02-338-3986