TO Join

กิจกรรม "๑ ปัน ๑ อ่าน" โครงการ เล่มนี้...ให้น้อง ปี ๒


เชิญชวนทุกท่าน เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ "เล่มนี้...ให้น้อง ปี๒" ร่วมสานต่อพระราชปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษา ด้วยการปลูกฝังค่านิยม "รักการอ่าน" ให้น้องๆ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

เพียงสั่งซื้อหนังสือผ่าน NSTORE.NET ๑ รายการที่คุณชอบ คุณก็ได้ร่วมปันหนังสือให้น้องๆ เพิ่มอีก ๑ เล่ม

ร่วมปันหนังสือได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๑ ส.ค. ๕๘