TO Learn

NJ Magazine Issue 444 ฉบับวันที่ 1 มิถุนายน 2558

NJ Magazine 444 ฉบับเดือนมิถุนายน 2558

หน้าปก

 

 

COLUMN INTERVIEW : 

กับสุดยอดความฝันอันยิ่งใหญ่ "สุขสันต์ ทองไทย" แชมป์โลกฟลายบอร์ด 2 สมัย

 

 

COLUMN GURU :

คอลัมน์ถามตอบ ที่จะแบ่งปันเรื่องราวรอบตัว อย่างแท้จริง

 

 

INTERESTING COLUMN :

กรมพระยาดำรงราชานุภาพ: วันที่ 21 มิถุนายน ของทุกปีเป็น “วันดำรงราชานุภาพ” NJ ได้รวบรวมพระประวัติของสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ ผู้เป็นผู้วางรากฐานอันสำคัญทั้งทางด้าน การปกครอง การศึกษา และประวัติศาสตร์สมัยใหม่ให้กับประเทศ

 

Jukebox: พบกับเนื้อเพลง “Stronger” ของ Clean Bandit

 

Flashback: นำเสนอเหตุการณ์สำคัญในอดีต ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน

 

 

หาซื้อ NJ ได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แพร่พิทยา สถาบัน En-concept และ NStore >>CLICK HERE<<

หรือสมัครสมาชิก ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-338-3000 กด 1