TO Learn

NJ Special Admission 2014 ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2557

 

NJ Special Admission 2014 Book 1 ประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบวิชา

 • ภาษาอังกฤษ
 • คณิตศาสตร์
 • สังคมศึกษา
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาไทย

 

 

 

NJ Special Admission 2014 Book 2 ประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบวิชา

 • ฟิสิกส์
 • ชีววิทยา
 • ภาษาไทย
 • ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
 • เคมี
 • ภาษาไทย

 

 

หาซื้อ NJ Magazine ได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แพร่พิทยา และสถาบัน En-concept

หรือสมัครสมาชิก ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-338-3000 กด 1