TO Learn

NJ Special Admission 2013 ฉบับวันที่ 1 ตุลาคม 2556

 

NJ Special Admission 2013 Book 1 ประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบวิชา

  • ภาษาอังกฤษ
  • คณิตศาสตร์
  • สังคมศึกษา
  • วิทยาศาสตร์ O-NET

 

 

NJ Special Admission 2013 Book 2 ประกอบไปด้วยเนื้อหาและตัวอย่างข้อสอบวิชา

  • ฟิสิกส์
  • ชีววิทยา
  • ภาษาไทย
  • ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
  • เคมี

 

 

หาซื้อ NJ Magazine ได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ แพร่พิทยา และสถาบัน En-concept

หรือสมัครสมาชิก ติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ โทร 02-338-3000 กด 1