บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1858/121-122, 125-128 ถนนบางนา-ตราด, แขวงบางนา, เขตบางนา, กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2338-3333 แฟ็กซ์. 0-2338-3983

Nation International Edutainment Public Company Limited 1858/121-122, 125-128, Bangna-Trad Road Bangna, Bangkok 10620 Thailand Tel. 0-2338-3333 Fax. 02-338-3986