บริษัท เนชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) 1858/123-124 ชั้น 29 ถนนบางนา - ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร. 0-2338-3333 แฟ็กซ์. 0-2338-3983

Nation International Edutainment Public Company Limited 1858/123-124, 29th Floor, TCIF Tower (Nation Tower) Bangna-Trad Road Bangna, Bangkok 10620 Thailand Tel. 0-2338-3623 Fax. 0-2338-3983